استخدام نماینده علمی در شرکت پارسان درمان

استخدام کارشناس برنامه ریزتولید،منابع انسانی،مسئول دفتر،حسابدار

شرکت پارسان درمان فعال در زمینه واردات تجهیزات پزشکی(مصرفی-تخصصی جراحی) در محدوده بلوار آفریقا تهران ، از واجدین شرایط ذیل …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام کارشناس برنامه ریزتولید،منابع انسانی،مسئول دفتر،حسابدار