استخدام مدرس در آموزشگاه زبان انگلیسی سرو جاویدان/تهران

استخدام کارشناس بازرگانی داخلی و خارجی در یک شرکت بازرگانی معتبر
آموزشگاه زبان انگلیسی سرو جاویدان جهت تکمیل کادر مدرسین خود از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر در محدوده مترو مفتح تهران دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی شرایط احراز مدرس با تحصیلات مرتبط ( زبان انگلیسی) باشرایط عالی به همراه بیمه متقاضیان محترم میتوانند رزومه خود را با ذکر ردیف شغلی مورد […]

استخدام کارشناس بازرگانی داخلی و خارجی در یک شرکت بازرگانی معتبر