اطلاعیه شماره (۶) آگهی مورخه ۹۶/۵/۷ پذیرش نیروی انسانی اردبیل

استخدام کارشناس اقتصادی در سندیکای صنعت برق ایران
پیرو آگهی مورخه ۹۶/۵/۷ ‬ و اطلاعیه های شماره ۱، ۲ ،۳ ،۴، ۵ و در سایه عنایات خداوند متعال و براساس برنامه های از پیش تعیین شده، آزمون پذیرش نیروی شرکتی در روز پنجشنبه مورخ ۰۹/‏۰۶/‏۹۶‬ جهت هشت رشته شغلی به تعداد ۷۶۵ نفر شرکت کننده شامل شغلهای: پرستاری – کارشناس اتاق عمل – […]

استخدام کارشناس اقتصادی در سندیکای صنعت برق ایران