استخدام کارشناس تدارکات,کارشناس تحقیق و توسعه

استخدام کارشناس ارشد حسابداری آشنا به زبان انگلیسی
یک شرکت تولیدی LED برای تکمیل منابع انسانی خود با شرایط زیر در ارومیه و تهران استخدام می کند. کد شغل عنوان شغلی محل خدمت شرایط احراز و شایستگی لازم SER01 کارشناس تدارکات تهران روابط عمومی بالا انجام کلیه امورات محوله مربوطه تسلط کامل به امور کارپردازی و دفتری RD03 کارشناس تحقیق و توسعه تهران […]

استخدام کارشناس ارشد حسابداری آشنا به زبان انگلیسی