استخدام مهندس وتکنسین تاسیسات درشرکت صدر علم و فن

استخدام کارشناس ارائه خدمات به مشتریان در زمینه پزشکی-ورزشی
شرکت مهندسی صدر علم و فن جهت تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در تهران استخدام می کند.  عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز مهندس تاسیسات اجرایی آقا آشنا به صورت وضعیت و صورت جلسه ریز متره ترجیحا دارای سابقه اجرای مترو حداقل ۲ سال سابقه کار تکنسین تاسیسات آقا آشنا به امور اجرایی حداقل […]

استخدام کارشناس ارائه خدمات به مشتریان در زمینه پزشکی-ورزشی