استخدام کارشناس حسابداری،کارشناس ارشد حسابداری/شرکت پیمانکاری

استخدام کارشناس اداری/ منابع انسانی درشرکت آسانبر بهران

یک شرکت پیمانکاری واقع در کامرانیه شمالی در تهران جهت تکمیل کادر مالی خود دعوت به همکاری می نماید. عنوان …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام کارشناس اداری/ منابع انسانی درشرکت آسانبر بهران