استخدام مسئول انبار آقا با سابقه در یک شرکت معتبر

استخدام کارشناس‌خرید آقا رشته(برق،الکترونیک،مدیریت بازرگانی)

یک شرکت معتبر تولیدی در تهران در ردیف های شغلی زیر استخدام می نماید. عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز مسئول …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام کارشناس‌خرید آقا رشته(برق،الکترونیک،مدیریت بازرگانی)