استخدام کارشناس ارشد فروش دریک شرکت معتبر اقتصادی بازرگانی

استخدام کاردان یا کارشناس برق قدرت یا الکترونیک در کرج
یک شرکت معتبر اقتصادی بازرگانی جهت تکمیل کادر نیروی انسانی خود چند نفر کارشناس ارشد فروش با شرایط زیر در تهران نیازمند است. عنوان شغلی شرایط احراز کارشناس ارشد فروش حرفه ای و باتجربه کارآمد، فعال و با انگیزه برای مدیریت امور فروش و تامین محصول مقطع کارشناسی به بالا از تمامی واجدین شرایط در […]

استخدام کاردان یا کارشناس برق قدرت یا الکترونیک در کرج