استخدام کارمند خانم نیمه وقت و تمام وقت در شهر اصفهان

استخدام کاردان آزمایشگاه در شرکت تجهیزات پزشکی در کرج
به کارمند خانم نیمه وقت و تمام وقت در شهر اصفهان نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن: ۰۳۱۳۴۳۹۱۰۱۲

استخدام کاردان آزمایشگاه در شرکت تجهیزات پزشکی در کرج