راه اندازی مجدد بزرگترین کارخانه چای دولتی پس از ۱۵ سال

استخدام کارخانه قند شمال خوزستان
فرماندار رشت با اشاره به اینکه این کارخانه در سال ۷۵ تن ظرفیت تولید دارد خاطرنشان کرد: روزانه ۵ تن برگ سبز چای وارد این کارخانه میشود و توانسته است برای ۵۰ نفر اشتغال زایی مستقیم ایجاد کند. به گزارش خبرگزاری موج از رشت، سیروس شفقی فرماندار رشت در مراسم راه اندازی مجدد کارخانه چای […]

استخدام کارخانه قند شمال خوزستان