آزمون اعطای پروانه تاسیس ٨٠ کارگزاری رسمی جدید سازمان تامین اجتماعی

استخدام چهار ردیف در شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا
آزمون اعطای پروانه تاسیس ٨٠ کارگزاری رسمی جدید سازمان تامین اجتماعی سرپرست اداره کل امور کارگزاری های رسمی سازمان تامین اجتماعی گفت: سازمان تامین اجتماعی در نظر دارد به منظور توسعه دفاتر کارگزاری در سطح کشور و با هدف سهولت دسترسی و ارتقای سطح رضایتمندی شرکای اجتماعی خود نسبت به ایجاد کارگزاری های رسمی جدید […]

استخدام چهار ردیف در شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا