استخدام کارشناس و کارشناسی ارشد اقتصاد و بازرگانی در بندرعباس

استخدام چند ردیف شغلی در ستاد مرکزی سامانه ملی ساختمان کشور
یک شرکت معتبر، جهت تامین نیروی انسانی خود اقدام به استخدام کارشناس و کارشناسی ارشد اقتصاد و بازرگانی در یک مرکز دولتی با شرایط ذیل مینماید. – کارشناس و کارشناسی ارشد اقتصاد و بازرگانی – مرد – استان هرمزگان- بندر عباس  آدرس : تهران – خ جمهوری اسلامی – بین فخر رازی و دانشگاه – بن بست  درمانگاه  – […]

استخدام چند ردیف شغلی در ستاد مرکزی سامانه ملی ساختمان کشور