استخدام چند ردیف شغلی در شرکت تیام پخش گستر

استخدام چند ردیف شغلی در سبحان دارو
شرکت متقاضی: شرکت تیام پخش گستر (TPG) عناوین  شغلی: فروشنده حضوری: تهران – کرج رئیس حسابداری فروش(آشنا با همکاران سیستم)- تهران کارشناس حسابداری مالی(آشنا با همکاران سیستم)- تهران مهندس صنایع (آشنا به برنامه ریزی و کنترل موجودی و اکسل) – تهران مسئول دفتر- تهران محل کار: تهران و کرج آدرس : میدان هفت تیر – خیابان ایرانشهر شمالی – روبروی […]

استخدام چند ردیف شغلی در سبحان دارو