استخدام سازمان دامپزشکی در سال ۹۵ (خبر جدید)

استخدام پشتیبان نرم افزار حسابداری آشنا به Sql در گروه نرم افزاری کارا
استخدام سازمان دامپزشکی در مصاحبه استخدامی چه می پرسند؟ سوالات رایج در آزمون های استخدامی خبر ۵ بهمن ۹۵ – برنامه زمان بندی مصاحبه آزمون استخدامی دامپزشکی اعلام شد به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان گلستان  طبق برنامه ریزی های  انجام شده  مصاحبه تخصصی استخدامی پذیرفته شدگان  دامپزشکی استان گلستان به شرح ذیل […]

استخدام پشتیبان نرم افزار حسابداری آشنا به Sql در گروه نرم افزاری کارا