استخدام شرکت پارس کیهان

استخدام پرستار و کارشناس فوریتهای پزشکی به صورت شرکتی در بروجرد
دعوت به همکاری ر عنوان شغلی شرایط احراز محل اشتغال کد شغلی ۱ معاونت اجرایی ۱۵ سال تجربه کاری در شرکتهای پیمانکاری نفت و گاز تهران EDE ۲ مدیر امور پیمان و مهندسی قراردادها ۱۰سال در زمینه مهندسی قراردادها و در بخشهای طراحی،ساخت،خرید و اجرا و بررسی و تهیه ادعاهای مالی تهران CLM ۳ کارشناس […]

استخدام پرستار و کارشناس فوریتهای پزشکی به صورت شرکتی در بروجرد