استخدام و جذب دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان

استخدام و جذب دانشگاه جامع علمی کاربردی استان فارس
دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان به منظور شناسائی و تأمین مدرسان دوره های علمی کاربردی از بین افراد بومی متخصص و مجرب واجد شرایط و علاقه­ مند جهت تدریس دروس تخصصی در رشته­های علمی کاربردی بر اساس حداقل شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. از این رو علاقه­مندان واجد شرایط می­توانند جهت اطلاع […]

استخدام و جذب دانشگاه جامع علمی کاربردی استان فارس