استخدام و جذب دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان

استخدام و جذب دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان
دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان به منظور شناسائی و تأمین مدرسان دوره های علمی کاربردی از بین افراد بومی متخصص و مجرب واجد شرایط و علاقه­مند جهت تدریس دروس تخصصی در رشته­های علمی کاربردی بر اساس حداقل شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. شرایط عمومی: الف- تابعیت ایرانی. ب- انجام خدمت وظیفه عمومی […]

استخدام و جذب دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان