استخدام بیمارستان خصوصی سینای سمنان

استخدام و جذب دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان غربی
بیمارستان خصوصی سینای سمنان برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود ازداوطلبان واجد شرایط به شرح ذیل دعوت به همکاری می نماید:   هر گونه اطلاع رسانی از طریق سایت بیمارستان به آدرس www.semnansinahospital.com خواهد بود و داوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد. آگهی دعوت به همکاری نیروهای قراردادی بیمارستان […]

استخدام و جذب دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان غربی