استخدام طراح لباس،مدیر آموزش،مدیر فروشگاه در تهران

استخدام ویراستار نگارشی،مترجم ،مدیر مالی،حسابدار در همچاپ

یک شرکت معتبر طراح لباس یا استایلیست و مدیر آموزش و برند و مدیر فروشگاه جهت همکاری در تهران نیازمند …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام ویراستار نگارشی،مترجم ،مدیر مالی،حسابدار در همچاپ