استخدام منشی و وکیل دادگستری در موسسه مهاجرتی

استخدام وکیل دادگستری در موسسه مهاجرتی معتبر

یک موسسه مهاجرتی معتبر در خیابان پاسداران تهران با شرایط زیر استخدام می کند. عنوان شغلی شرایط احراز منشی جنسیت:خانم …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام وکیل دادگستری در موسسه مهاجرتی معتبر