استخدام شرکت کود شیمیائی اوره لردگان سال ۹۵ (کارت آزمون)

استخدام وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ۹۵ (کلیه اخبار)
استخدام شرکت کود شیمیائی اوره لردگان خبر ۲۵ بهمن ۹۵  -دریافت کارت وررد به جلسه شرکت کود شیمیائی اوره لردگان کاربران گرامی برای دریافت کارت وررد به جلسه شرکت کود شیمیائی اوره لردگان روی لینک زیر کلیک نمایید برای دریافت کارت آزمون اینجا کلیک نمایید با استعانت از خداوند متعال شرکت کود شیمیائی اوره لردگان […]

استخدام وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ۹۵ (کلیه اخبار)