استخدام دانشگاه علمی کاربردی در سال ۹۵

استخدام وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ۹۵ (کلیه اخبار)
استخدام دانشگاه علمی کاربردی   خبر ۶ بهمن ۹۵ – آغاز فرآیند جذب مدرسان دانشگاه علمی کاربردی از امروز خبرگزاری مهر: معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: فرآیند جذب مدرسان برای واحدهای استانی این دانشگاه از امروز ۶ بهمن ماه آغاز می شود. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، […]

استخدام وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ۹۵ (کلیه اخبار)