اخبار میزان عیدی کارگران و کارمندان دولت در سال ۹۵

استخدام وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ۹۵ (کلیه اخبار)
اخبار عیدی کارگران و کارمندان دولت     ۲ بهمن ۹۵ – عیدی امسال کارگران ۱.۶ تا ۲.۴ میلیون تومان   خبرگزاری تسنیم : حداقل عیدی کارگران امسال یک میلیون و ۶۲۴ هزار تومان و حداکثر ۲ میلیون و ۴۳۶ هزار تومان خواهد بود. به گزارش تسنیم، عیدی آخر سال کارگران برای سال جاری بر اساس […]

استخدام وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ۹۵ (کلیه اخبار)