استخدام اپتو متریست در عینک سازی امیر در خوزستان

استخدام وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ۹۵ (کلیه اخبار)

عینک سازی امیر برای تکمیل کادر پرسنلی خود نیاز به بینایی سنج با شرایط زیر در خوزستان دعوت به همکاری …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ۹۵ (کلیه اخبار)