اعلام مراحل جذب آزمون استخدامی

استخدام نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در کرمان
رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: نیمی از پذیرفته شدگان فهرست اولیه آزمون استخدامی حذف می شوند. انصاری گفت: در مرحله نخست بیش از دو برابر ظرفیت اسامی پذیرفته شده اعلام می شود اما پس از معرفی آنها به دستگاه ها و مصاحبه های اختصاصی، این تعداد به ۱۲ هزار نفر کاهش می یابد. انصاری […]

استخدام نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در کرمان