استخدام Help Desk (لیسانس کامپیوتر،IT)در شرکت تولیدی-مهندسی

استخدام نیروی خدماتی متعهد و متاهل آقا در مشهد

یک شرکت معتبر تولیدی-مهندسی جهت تکمیل نیروی انسانی خود با شرایط زیر در تهران استخدام می نماید . عنوان شغلی …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام نیروی خدماتی متعهد و متاهل آقا در مشهد