استخدام مسئول توزیع در شرکت اینترنتی ۵۰۴۰ در شهر تهران

استخدام نیروی خدماتی باحقوق،مزایای عالی،درآمد بالای ۲ میلیون

شرکت اینترنتی ۵۰۴۰ جهت توسعه ناوگان توزیع خود از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر در استان تهران در …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام نیروی خدماتی باحقوق،مزایای عالی،درآمد بالای ۲ میلیون