استخدام کارشناس اداری/ منابع انسانی درشرکت آسانبر بهران

استخدام نیروی خدماتی آقا، در شرکت کشت و صنعت نوشینه

شرکت آسانبر بهران در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در ردیف های شغلی زیر در شهرک صنعتی …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام نیروی خدماتی آقا، در شرکت کشت و صنعت نوشینه