کارشناس فنی استقرار و پشتیبانی نرم افزار

استخدام نیروی انتظامی استان گلستان
استخدام کارشناس فنی استقرار و پشتیبانی بزرگترین نرم افزار آموزش کشور مسلط به بانک اطلاعاتی Microsoft SQL Server توانایی برقراری ارتباط با مشتری تسلط نسبی بر گزارش نویسی، تهیه گزارش کار و مستندسازی ارسال رزومه به job@ideaco.ir

استخدام نیروی انتظامی استان گلستان