استخدام حسابدار و باز نشسته دفتر نویس مالی

استخدام نگهبان جهت پروژه نیروگاه در شهرک صنعتی کاوه-ساوه

بنگاه ۲۰۰۰ جهت تکمبل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در تهران استخدام می کند. عنوان شغلی شرایط احراز حسابدار …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام نگهبان جهت پروژه نیروگاه در شهرک صنعتی کاوه-ساوه