استخدام مهندس برق الکترونیک،مهندس مکانیک در یک شرکت معتبر

استخدام نقشه کش صنعتی آقا رشته(مکانیک،الکترونیک) دریزد

یک شرکت معتبر جهت کادر فنی خود از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر در تهران دعوت به همکاری …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام نقشه کش صنعتی آقا رشته(مکانیک،الکترونیک) دریزد