استخدام تعدادی فروشنده با روابط عمومی بالا در شهر اصفهان

استخدام مهندس صنایع و کارشناس حسابداری در رباط کریم
به تعدادی فروشنده با روابط عمومی بالا در شهر اصفهان نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن: ۰۹۹۰۶۸۶۸۶۸۸

استخدام مهندس صنایع و کارشناس حسابداری در رباط کریم