استخدام مدیر کنترل کیفی جهت تولید آلومینیوم

استخدام مهندس صنایع جهت برنامه ریزی تولید در تهران
به مدیر کنترل کیفی جهت تولید آلومینیوم زیر ۳۵ سال در شهرک صنعتی چهار دانگه – تهران نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن: ۰۲۱۵۵۲۴۶۳۱۸ , ۰۲۱۵۵۲۴۶۳۱۹

استخدام مهندس صنایع جهت برنامه ریزی تولید در تهران