استخدام پژوهشگر در رشته جغرافیا،صنایع،مدیریت صنعتی،روانشناسی

استخدام منشی مسلط به آفیس و زبان در یک شرکت بازرگانی معتبر
یک موسسه علمی پژوهشی معتبر به منظور تکمیل کادر خود در تهران از محققان و پژوهشگران دارای شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید. ردیف عنوان شغلی مقطع تحصیلی مقطع تحصیلی توانایی های مورد نیاز  ۱ پژوهشگر در رشته جغرافیا و رشته های وابسته (مطالعات منطقه ای) کارشناسی ارشد دکتری مسلط به زبان انگلیسی توانایی […]

استخدام منشی مسلط به آفیس و زبان در یک شرکت بازرگانی معتبر