استخدام مدرس زبان انگلیسی، آلمانی و فرانسه در اصفهان

استخدام منشی خانم در یک شرکت معتبر نرم افزاری در مشهد
یک مؤسسه آموزشی معتبر در محدوده ملک شهر اصفهان به مدرس زبان انگلیسی، آلمانی و فرانسه نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن: ۰۳۱۳۴۳۱۵۱۵۹,۰۳۱۳۴۳۱۵۱۵۸,۰۳۱۳۴۳۱۵۰۴۷

استخدام منشی خانم در یک شرکت معتبر نرم افزاری در مشهد