استخدام سرپرست فروش در شرکت بزرگ و معتبر خدمات مخابراتی

استخدام منشی خانم آشنا به حسابداری و کامپیوتر در تهران
در شرکت ما نگرشی متفاوت از ساختار کاری و فرهنگ سازمانی را تجربه خواهید کرد،ما برای آنچه شما هستید ارزش قائلیم و محیطی پویا با چشم اندازکاری بلند مدت و امنیت شغلی پایدار را برای رشدخلاقیت ها و شکوفایی استعداد، تخصص و تجربیات شما در گروهی همدل و تیم کاری موفق در تهران فراهم آورده […]

استخدام منشی خانم آشنا به حسابداری و کامپیوتر در تهران