استخدام مسئول دفتر دریک شرکت بین المللی ساختمانی

استخدام منشی اداری،باحقوق مناسب،بیمه/پارس مهر تجارت ارس

یک شرکت بین المللی ساختمانی ، در راستای تکمیل کادر خود در تهران ، از افراد واجد شرایط در ردیف …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام منشی اداری،باحقوق مناسب،بیمه/پارس مهر تجارت ارس