استخدام کارشناس اداری منابع انسانی دریک شرکت معتبر

استخدام منشی،نیروی خدماتی در شرکت کشت و صنعت نوشینه

یک شرکت معتبر در راستای تکمیل کادر خود در تهران ، از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر دعوت …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام منشی،نیروی خدماتی در شرکت کشت و صنعت نوشینه