استخدام مسئول توزیع،باحقوق،مزایا در ایده نو تجارت آویژه/خرم آباد

استخدام منشی،رشته کارشناسی کامپیوتر در موسسه پزشکی/بیرجند

شرکت ایده نو تجارت آویژه، در جهت توسعه ارسال و توزیع محصولات خود در شهر خرم آباد، در استان لرستان …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام منشی،رشته کارشناسی کامپیوتر در موسسه پزشکی/بیرجند