استخدام اپراتور پاسخگوی تلفن و مسئول دفتر در شهر خودرو

استخدام مسئول واحد فنی و مهندسی(مکانیک)،کارشناس فروش

شرکت شهر خودرو اولین هایپر مارکت خودرویی ایران در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود از واجدین شرایط در تهران دعوت به …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام مسئول واحد فنی و مهندسی(مکانیک)،کارشناس فروش