استخدام کارشناس IT در شرکت توسعه تجارت سریر در تهران

استخدام مسئول دفتر مدیرعامل در شرکت توسعه تجارت سریر

شرکت توسعه تجارت سریر جهت تکمیل کادر پرسنلی خود اشخاص مشروحه ذیل را در تهران به همکاری دعوت می نماید. …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام مسئول دفتر مدیرعامل در شرکت توسعه تجارت سریر