استخدام کارشناس مکانیک،کارشناس الکترونیک در تهران

استخدام مسئول دفتر در شرکت خدمات مهندسی اکسین دارو

یک شرکت تولیدی واقع در پارک فناوری پردیس جهت تکمیل خانواده فنی خود در تهران نیازمند افرادی با مشخصات ذیل …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام مسئول دفتر در شرکت خدمات مهندسی اکسین دارو