استخدام و جذب دانشگاه جامع علمی کاربردی استان یزد

استخدام مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان البرز
دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان یزد به منظور شناسائی و تأمین مدرسان دوره های علمی کاربردی از بین افراد بومی متخصص و مجرب واجد شرایط و علاقه­مند جهت تدریس دروس تخصصی در رشته­های علمی کاربردی بر اساس شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. شرایط عمومی: الف- تابعیت ایرانی. ب- انجام خدمت وظیفه عمومی […]

استخدام مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان البرز