استخدام مراقب سالمند وکودک درموسسه خدماتی آرمان-قزوین

استخدام مدیر کارخانه آقا در شرکت تجهیزگستر کوروش در البرز
موسسه خدماتی آرمان جهت تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در قزوین استخدام می کند. عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز مراقب سالمند و کودک خانم و آقا تعدادی خانم و آقا جهت مراقبت از : سالمند سالمند پوشکی کودک و خردسال نظافت منزل با حقوق و مزایای ویژه متقاضیان می توانند با شماره تلفن […]

استخدام مدیر کارخانه آقا در شرکت تجهیزگستر کوروش در البرز