استخدام نجار،خیاط و رویه کوب،جهت کار در تولیدی مبل در تهران

استخدام مدیر کارخانه،تکنسین فنی ماهر در تام اروند ماشین/خوزستان

یک کارگاه مبل در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر در تهران دعوت به …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام مدیر کارخانه،تکنسین فنی ماهر در تام اروند ماشین/خوزستان