استخدام نیروی خدماتی درشرکت صنایع الکترونیکی مگامداوم

استخدام مدیر داخلی(شیمی کاربردی،شیمی،شیمی محض)در تهران
شرکت صنایع الکترونیکی مگامداوم، در راستای تکمیل سرمایه های انسانی خود در جایگاه شغلی زیر در تهران استخدام می نماید. عنوان شغلی جنسیت نیاز های تخصصی سابقه کار شرایط محیطی و مالی ساعت کاری و محل کار شرایط همکاری نیروی خدماتی آقا انجام امور داخل دفتر شامل نظافت، پذیرایی و تمامی کارهای خدماتی سابقه کار […]

استخدام مدیر داخلی(شیمی کاربردی،شیمی،شیمی محض)در تهران