استخدام بیمارستان امام حسین (ع)

استخدام مدیریت درمان تامین اجتماعی استان قزوین
دعوت به همکاری جهت بیمارستان امام حسین (ع) احتراما به اطلاع می رساند بیمارستان امام حسین (ع) در نظر دارد به منظور تکمیل کادر درمان مورد نیاز خود، اقدام به جذب کارشناس پرستاری نماید.لذا متقاضیان محترم می توانند به بیمارستان مراجعه و یا با شماره ۵۶۳۱۰۶۱۹ داخلی ۱۱۱ خانم اسماعیلی فرد تماس حاصل نمایند

استخدام مدیریت درمان تامین اجتماعی استان قزوین