استخدام کارشناس فروش درزمینه برگزاری نمایشگاه ها در مشهد

استخدام مدیرمالی،فروشنده،کمک انباردار در شرکت بازرگانی در اصفهان

گروه توسعه نمایشگاهی اوژن جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به تعداد محدودی کارشناس فروش تلفنی با شرایط زیر در مشهد …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام مدیرمالی،فروشنده،کمک انباردار در شرکت بازرگانی در اصفهان