استخدام منشی مدیرعامل جهت کادر اداری درموسسه نی نوا

استخدام مدرس موسیقی رشته(ویلون،گیتار،آواز)درموسسه نی نوا

موسسه فرهنگی وهنری نی نوا افراد واجد شرایط راجهت مشاغل ذیل باحقوق و مزایای عالی در تهران استخدام می نماید. …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام مدرس موسیقی رشته(ویلون،گیتار،آواز)درموسسه نی نوا