استخدام کارمند فروش خانم،باحقوق مناسب،باسرویس-کرج و فردیس

استخدام مدرس زبان،منشی درموسسه آموزشی KLCity

یک شرکت معتبر در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر در کرج و فردیس، …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام مدرس زبان،منشی درموسسه آموزشی KLCity